LINE ID: 081233979

ท่องเที่ยว

แท็กซี่เชียงรายไร่รื่นรมย์

ไร่รื่นรมย์

“ไร่รื่นรมย์” เป็นไร่ที่ทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ในความตั้งใจของ คุณเปิ้ล ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เป็นคนรุ่นใหม่ที่หลงรักในชีวิตแบบพอเพียงในการดำเนินชีวิต […]

เที่ยววัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น หนึ่งในวัดชื่อดังของจังหวัดเชียงราย โดเด่นด้วนสถาปัตย์กรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นมา วัดร่องเสือเต้น ประวัติและความเป็นมาของวัด[…]

สถานที่เที่ยว หอนาฬิกาเชียงราย

หอนาฬิกาเชียงราย

หอนาฬิกาเชียงราย เปลี่ยนสี งานพุทธศิลป์ จ.เชียงราย เป็นงานศิลปะที่แฝงด้วยกลิ่นอายพระพุทธศาสนา  นับเป็นสมบัติอันล้ำค่าของจังหวัดเชียงราย สร้างขึ้นเพือเ[…]

thailand white temple

วัดร่องขุ่น

ชื่อ วัดร่องขุ่น ที่ตั้ง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 เวลาทำการ ทุกวัน 8.00 – 17.00 น. การถ่ายภาพ ห้ามถ่ายรูปข้างใน[…]