LINE ID: 081233979

wasin thananchai

เที่ยววัดพระธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุดอยตุง

วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) หรือเรียกโดยทั่วไปว่า วัดพระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณส่วนที่เรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอน ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเ[…]

แท็กซี่เชียงรายไร่รื่นรมย์

ไร่รื่นรมย์

“ไร่รื่นรมย์” เป็นไร่ที่ทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ในความตั้งใจของ คุณเปิ้ล ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เป็นคนรุ่นใหม่ที่หลงรักในชีวิตแบบพอเพียงในการดำเนินชีวิต […]

เที่ยววัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น หนึ่งในวัดชื่อดังของจังหวัดเชียงราย โดเด่นด้วนสถาปัตย์กรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นมา วัดร่องเสือเต้น ประวัติและความเป็นมาของวัด[…]