thailand white temple

วัดร่องขุ่น

ชื่อ วัดร่องขุ่น
ที่ตั้ง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เวลาทำการ ทุกวัน 8.00 – 17.00 น.
การถ่ายภาพ ห้ามถ่ายรูปข้างในพระอุโบสถ

วัดร่องขุ่น-แท็กซี่เชียงราย

 

ประวัติความเป็นมา วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น เป็นวัดพุทธ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่องขุ่นจะไม่เสร็จลงภายในช่วงชีวิตของตน[1] วัดร่องขุ่นถอดแบบมาจากวัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน[2]

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 18.05 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และแผ่นดินไหวตามหลายครั้ง สร้างความเสียหายให้กับวัดร่องขุ่นเป็นอย่างมาก เช่น ผนังโบสถ์ปูนกระเทาะออก กระเบื้องหลุด ยอดพระธาตุหัก ภาพเขียนเสียหายหมด ทำให้ต้องปิดวัดเพื่อซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม ปีเดียวกัน

ที่มา: wikipedia.org

ติดต่อรถ แท็กซี่เชียงรายบริการนำเที่ยว โทร 0812339797