เที่ยวเชียงราย กับ สหกรณ์แท็กซี่เชียงราย

สหกรณ์แท็กซี่เชียงราย ให้บริการรถแท็กซี่นำเที่ยวเชียงราย โดยผู้ขับที่มีความชำนาญและผ่านการอบรมจากสหกรณ์ เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวอย่างสะดวก ปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งแบบเหมาจ่ายรายวัน เพื่อความสะดวกในการกำหนดค่าใช้จ่าย หรือแบบมิเตอร์ซึ่งคิดค่าบริการตามระยะทางจริง ติดต่อ Call Center เพื่อจองรถได้ที่เบอร์โทร 0812339797

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จากเว็ปไซต์ chiangraifocus